Ontkenning van medische informatie

 1. Geen advies.
  Onze website bevat algemene medische informatie.
  De medische informatie is geen advies en dient niet als zodanig te worden behandeld.
 2. Er zijn geen garanties
  De medische informatie op onze website wordt verstrekt zonder enige verklaring of garantie, expliciet of impliciet.
  Zonder de reikwijdte van paragraaf 3.1 te beperken, garanderen of vertegenwoordigen wij niet dat de medische informatie op deze website:
  a) doorlopend of in het geheel niet beschikbaar zal zijn, of
  b) waar, nauwkeurig, volledig, actueel of niet misleidend is.
 3. Gezondheidszorg
  U dient niet te vertrouwen op de informatie op onze website als alternatief voor het medisch advies van uw arts of andere zorgverlener.
  Als u specifieke vragen hebt over een medische kwestie, moet u uw arts of andere zorgverlener raadplegen.
  Als u denkt dat u misschien aan een medische aandoening lijdt, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.
  U dient nooit te wachten met het inwinnen van medisch advies, het negeren van medisch advies of het stopzetten van een medische behandeling vanwege informatie op onze website.
 4. Interactieve functies
  Onze website bevat interactieve functies waarmee gebruikers met ons kunnen communiceren.
  U erkent dat, als gevolg van de beperkte aard van de communicatie via de interactieve functies van onze website, elke hulp die u ontvangt bij het gebruik van dergelijke functies waarschijnlijk onvolledig of zelfs misleidend is.
  Eventuele hulp die u ontvangt bij het gebruik van een van de interactieve functies van onze website vormt geen specifiek advies en dient niet te worden ingeroepen zonder verdere onafhankelijke bevestiging.
 5. Beperkingen van aansprakelijkheidsuitsluitingen
  5.1 Niets in deze verklaring van afstand is voldoende:

(a) de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid te beperken of uit te sluiten
b) elke aansprakelijkheid voor fraude of een bedrieglijke voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;
c) elke aansprakelijkheid te beperken op een wijze die niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving; of
d) Sluit elke aansprakelijkheid uit die niet kan worden uitgesloten op grond van het toepasselijke recht.

Schuiven naar boven